VÁLLALATI POLITIKA

Az ALD Automotive Magyarország Kft. stratégiájának egyik fontos eleme a Minőségpolitika, amely biztosítékot nyújt az Ügyfelek által igényelt szolgáltatási színvonal elérésére, megtartására az autópark-kezelési és üzemeltetési feladatok végzése során.

Kinyilvánítjuk a minőség iránti elkötelezettségünket, melyet tevékenységünk meghatározó tényezőjének tekintünk.

Az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer működtetésével az a célunk, hogy szolgáltatásainkat magas minőségi követelmények szerint végezzük.

A Kft. vezetése kinyilvánítja a minőség, a hatékonyság, az erőforrások optimális felhasználása, a környezetterhelés minimalizálása, valamint a követelmények maradéktalan betartása iránti elkötelezettségét, amit a társaság minden dolgozójától és alvállalkozójától elvár.

Társaságunk küldetése:

  • Autópark-kezelési, üzemeltetési munkákat magas szinten végezzük el, ezzel elégítjük ki Ügyfeleink igényeit és elvárásait,
  • Munkánk során megköveteljük alkalmazottainktól a jogszabályok, az ALD International előírásainak és a belső szabályozások követelményeinek betartását,
  • A minőségirányítás alapelveinek alkalmazásával növeljük szervezetünk eredményességét, kölcsönösen előnyös szerződéseket kötünk Ügyfeleinkkel,
  • Garantáljuk, hogy minden Ügyfél információt bizalmasan kezelünk,
  • Munkánk során törekszünk a hibák megelőzésére, és nagy hangsúlyt fordítunk arra, hogy Ügyfeleink az elvártnál jobb szolgáltatást kapjanak.
  • Vevőelégedettségünket a szolgáltatásaink és ügyviteli folyamataink egyszerűsítésén keresztül kívánjuk növelni.
  • Kiemelt figyelmet fordítunk az érdekelt felek által meghatározott kötelezettségek betartására és az indokolatlan környezetterhelés elkerülésére. Ezt munkavállalóinkban is tudatosítjuk – és tőlük folyamatosan elvárjuk.

 Működésünk alapelve:

                                            Ügyfeleink elégedettsége a mi biztonságunk

A Társaság által elfogadott Minőségpolitika a minőségirányítási rendszer működtetésén keresztül valósul meg, vezetőink és alkalmazottaink munkájuk eredményével bizonyítják a minőség iránti elkötelezettségüket.