Jogi nyilatkozat

A www.aldautomotive.hu internetcímen elérhető honlap, illetve annak bármely oldala megnyitásával Ön az alábbi használati feltételeket fogadja el, azokhoz hozzájárul.

Az ALD Automotive Magyarország Kft. kifejezetten fenntartja a jogát arra, hogy a jelen használati feltételeket külön értesítés nélkül bármikor módosítsa, megváltoztassa.

Szerzői jog

A www.aldautomotive.hu honlapon megtalálható szövegek, képek, logók, információs anyagok, tájékoztatók, letölthető dokumentumok, grafikák, hangok, animációk és videók, valamint azok elrendezései, megjelenési formái szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása, használata (így különösen annak bármely eszközzel történő tárolása, sokszorosítása, kinyomtatása, terjesztése, megváltoztatása) – kivéve a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján szabad felhasználásnak minősülő eseteket – kizárólag az ALD Automotive Magyarország Kft. kifejezett erre vonatkozó előzetes írásos engedélyével lehetséges.

Információk

A honlapon és annak bármely aloldalán megjelenő információk, adatok, kalkulációk, feltételek, ajánlatok, termékleírások, kondíciók nem minősül sem ajánlattételnek, sem tanácsadásnak, kizárólag tájékoztatásul szolgálnak; azok teljességéért, időszerűségéért, pontosságáért, hitelességéért az ALD Automotive Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Az ALD Automotive Kft. ezen információk, adatok, kalkulációk, feltételek, ajánlatok, termékleírások, kondíciók módosításának, változtatásának jogát kifejezetten fenntartja.

Az ALD Automotive Magyarország Kft. által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó aktuális és részletes feltételeket, kikötéseket az adott szolgáltatásra vonatkozó szerződéses dokumentumok tartalmazzák.

Kárfelelősség kizárása

Az ALD Automotive Magyarország Kft. honlapja csak saját felelősségre használható.

Az interneten továbbított elektronikus üzenet tartalmához illetéktelen személyek hozzáférhetnek, annak tartalma módosulhat, illetve az üzenet elveszhet.

Az ALD Automotive Magyarország Kft. nem felel azokért a károkért, amelyek a honlappal kapcsolatban, annak használatával összefüggésben, annak nem megfelelő, hiányos vagy hibás működéséből vagy működése zavarából, a honlapon közölt adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából erednek, illetve amelyek információtovábbítási késedelemből, vonal- vagy rendszerhibából, számítógépes vírus miatt, vagy más hasonló okból származnak.

A honlapon elhelyezett hivatkozásokon keresztül más szervezetek weboldalára is el lehet jutni. Az ezeken a weboldalakon közölt bármilyen információk és adatok tartalmáért és helyességéért, illetve a felhasználó adatainak biztonságáért az ALD Automotive Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelés

Az ALD Automotive Magyarország Kft. mint adatkezelő által kezelt adatokra vonatkozó információkat, tájékoztatást a honlapon elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.