HÍREK

08szept.

A Rendőrségi igazoltatás menete és lényeges elemei

A Rendőrségi igazoltatás menete és lényeges elemei

Mindannyiunkkal előfordulhatott már, hogy megállította rendőr közúti ellenőrzés céljából. Ha rendőri igazoltatásra kerül sor, még akkor is lehet gombóc a torkunkban, ha tudjuk, hogy igazából nem követtünk el semmilyen szabálytalanságot. Cikkünkben összegyűjtöttük azokat a pontokat, amelyek ismerete fontos lehet számunkra, egy ilyen esemény kapcsán.

Kit és miért igazoltathat a rendőrség?

Igazoltathatja azt, akinek a személyazonosság megállapítása szükséges

  • a közrend, közbiztonság védelme érdekében,
  • a tartózkodása jogszerűségének megállapítása céljából,
  • közlekedésrendészeti ellenőrzés során

Közúti ellenőrzés során a rendőr lakcímünk, tartózkodási helyünk hatósági igazolvánnyal történő igazolására kérhet fel. Minden olyan dokumentumot el kell fogadnia a rendőrnek, ami lakhelyünket, illetve személyünket hitelesen igazolja.

További igazolandó adatok: személy neve, születési helye és ideje és anyja születési családi és utóneve, jogosítvány megléte, érvényessége.

A fentieken felül ellenőrizheti a gépkocsink műszaki vizsgájának érvényességét, annak biztonságos közlekedésre való alkalmasságát.

Adataink igazolását nem tagadhatjuk meg. A igazoltatás tárgyául megadott adatokat a rendőr rögzítheti, azonban ha nem szabálysértési eljárásban kerülnek felhasználásra, 180 napon túl meg kell semmisíteni.

Ha az intézkedés alá vont személy az igazoltatást megtagadja, a rendőr őt az igazoltatás céljából feltartóztathatja, előállíthatja, ezen intézkedés azonban csak a személyazonosság megállapításához szükséges ideig tarthat.

Ugye tudja, miért állítottuk meg? – hangzik el néha a kérdés. De erre a választ, ugyancsak a rendőrnek kell megmondania. Az igazoltatás nem történhet indok nélkül, mindig kell, hogy legyen valamilyen ok. Ha szabálytalanságot követtünk el, akkor érthető a megállítás oka. Viszont ha nem értjük, miért ránk esett a választása, lehet az oka egy egyszerű közúti ellenőrzés.

Előfordulnak olyan akciók, amikor a gyermekülés vagy a biztonsági öv használatát, vagy az alkoholfogyasztást ellenőrzik. Az izzókészlet már nem kötelező tartozék, ugyanakkor a világítás megfelelő működéséért, mi felelünk.

Jó, ha tudjuk, hogy a rendőr végezhet gépjármű átvizsgálást, ha azt a személyazonosság megállapítása, vagy a szabálysértés elkövetésének gyanúja szükségessé teszi.

Fontos, hogy a közúti ellenőrzés olyan helyen történjen, ahol mind a rendőr, mind pedig az eljárás alá vont személy biztonságosan tartózkodhat.

Az igazoltatásnak vannak formai szabályai is. Fentebb az állampolgárok kötelezettségeiről olvashattunk. Ugyanakkor a rendőrnek is tartania kell magát az előírásokhoz.

  • Kötelessége viselnie az azonosító jelvényét, melyen található a rendőr azonosítási száma. Ezen adatokat a rendőr köteles kiadni.
  • A rendőri intézkedést köszönéssel, megfelelő megszólítással kezdődik.
  • A rendőr köteles a nevét, szolgálati helyét, az intézkedés tényét és célját szóban közölni.             
  • A rendőrnek tájékoztatást kell nyújtania a törvény szerinti panasz lehetőségéről illetve, hogy az eljárás alá vont személy panaszát hol és milyen formában jelentheti be.

A panaszt megtehetjük az intézkedést végző rendőrségnél, vagy 2020. február 27-től kezdődően a panaszosok a vizsgálat indítását kérő beadványaikat az alapvető jogok biztosa részére küldhetik el – a 1387 Budapest, Pf. 40. postacímre vagy a panasz@ajbh.hu e-mail-címre –, illetve panaszukat személyesen is benyújthatják ügyfélfogadási időben a 1054 Budapest, Vértanúk tere 1. szám alatti ügyfélszolgálaton, amelynek telefonszáma: 06-1-798-3686, illetve 06-1-790-6886.

Ugyanakkor, ha betartjuk a közlekedési szabályokat, alkoholos állapotban nem vezetünk gépjárművet, becsatoljuk a biztonsági övet és nem mobil telefonálunk vezetés közben, minimálisra csökkenthetjük az igazoltatás esélyét.

Soha ne felejtsük el, hogy a rendőrök is a munkájukat végzik. A kölcsönös tisztelet megadása az eljárás gyors lefolytatása miatt közös érdek. A "jó tett helyébe jót várj" elvén, mi is hamarabb túleshetünk egy igazoltatáson.

 

szerző: Deáki Endre - ALD műszaki, karosszéria és számlázási vezető

author: Endre Deáki - ALD Head of Technical, Body Repair and Invoicing

forrás: player.hu