Jogi információk


1. TÁRGY
1.1 Az alábbi weboldal (az „Oldal”)gépjárművekkel kapcsolatos általános tájékoztató oldal, kiemelten pedig teljes körű lízingszolgáltatással és flottakezeléssel foglalkozik.

1.2 Ezek azok az általános szerződési feltételek („Feltételek”), melyek szabályozzák a felhasználó (az „Ön”) hozzáférését az ALD International és az ALD Magyarország („ALD”, „mi”, „minket”, „a mi”) által az Ön számára kínált tartalomhoz, valamint annak használatát ezen az Oldalon.

1.3 Az Oldal: www.aldautomotive.hu
Tárhely szolgáltatója:
ALD International SA a francia törvények alapján létrejött és működő társaság, mely Nanterre-ben (Franciaország) került bejegyzésre a B 417 689 395 cégjegyzékszám alatt, székhelye 15, allées de l’Europe, 92588 Clichy Cedex, Franciaország,
Jogi képviselő: Mr. Michael Masterson
Kiadvány felelőse: Mrs. Caroline Boissy
Szerkesztőségi vezető: Mrs. Faustine Sarrazin

1.4 Kérjük, figyelmesen olvassa el a Feltételeket. Az Oldal elérésével és használatával Ön elismeri, hogy jelen Feltételeket elolvasta és megértette, valamint egyetért annak minden rendelkezésével.

2. TULAJDONJOGOK
2.1 Az ALD-vel kapcsolatban tisztességes módon kell felhasználnia a kifejezéseket és védjegyeket, beleértve, de nem kizárólagosan a stilizált ábrákat, minden hozzájuk tartozó logót és szimbólumot és az előbbiek kombinációit más kifejezéssel vagy védjeggyel együtt („Védjegyek”), és nem használhatja a Védjegyeket: (i) saját védjegyeként vagy saját védjegye részeként; (ii) olyan módon, amely félreértést okozhat; (iii) olyan termékek vagy szolgáltatások azonosítására, amelyekhez nem köthetőek; (iv) jóváhagyásra utaló módon, vagy olyan termékek vagy szolgáltatások helyett, amelyekhez nem köthetőek; vagy (v) bármilyen módon, amely károsítja vagy károsíthatja az ALD vagy annak bármely leányvállalatának és kapcsolt vállalkozásainak („Partnerek”) hírnevét.

2.2 Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a tartalom („Tartalom”), beleértve, de nem kizárólagosan a tartalmazott vagy az Oldalon keresztül elérhető adatokat, adatbázist, információt, szöveges anyagokat, képeket, fotókat, szoftvereket, funkciókat és grafikákat melyekhez Ön az ALD vagy bármely harmadik fél által jut hozzá, szerzői jogok, védjegyek, szolgáltatási védjegyek, szabadalmak vagy egyéb tulajdonjogok és a törvény oltalma alatt áll. Minden jog kifejezetten fenntartva.
2.3 Ön nem jogosult arra, hogy
- másolja, nyilvánosságra hozza, módosítsa, formázza, megjelenítse, terjessze, engedélyezze, továbbítsa, eladja, létrehozza, közzétegye, átruházza, közvetítse, felcserélje, szerkessze vagy dekompilálja a Tartalmat; vagy
- eltávolítsa, megváltoztassa vagy bármely módon elrejtse a Tartalmat vagy használja az Oldal használatából eredő anyagokat (kizárólag az itt meghatározott módon jogosult erre); vagy
- kereskedelmi célból lemásolja vagy felhasználja a Tartalmat; vagy
- eltávolítsa, elrejtse vagy megváltoztassa a Tartalomban szereplő szerzői jogokat, védjegyeket vagy egyéb szellemi tulajdonjogi figyelmeztetéseket.
Mindez kizárólag az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben vagy (részben vagy egészben) külön megállapodás alapján lehetséges.

2.4 Az Oldalt kizárólag a jelen Feltételekben meghatározott módon érheti el és használhatja.

2.5 Egyéb rendelkezés hiányában a jelen Feltételek nem biztosítják a kizárólagos engedélyt vagy egyéb jogok átruházását az Ön számára az ALD, az ALD Partnereinek vagy bármely harmadik félnek a szellemi tulajdonára vagy egyéb tulajdonjogaira vonatkozóan. Tartózkodnia kell a Tartalom teljes vagy részleges, harmadik fél számára történő értékesítésétől, beszerzésétől, kölcsön- vagy bérbe adásától, felhasználói engedélyek kiadásától, vagy bármilyen formában történő rendelkezésre bocsátásától, bármilyen jogi úton, az ALD előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

2.6 Ugyanakkor a Tartalom bizonyos elemei a szerző tulajdonát képezik vagy képezhetik.

3. AZ OLDAL ÖNNEK KÍNÁLT TARTALMA
3.1 Az Oldalon Önnek kínált Tartalom tájékoztató jellegű. Az Oldal használata előtt az Ön kizárólagos felelőssége meggyőződni arról, hogy a Tartalom megfelel-e az Ön céljainak az Ön számára kellően naprakész. A Tartalom időszakosan kerül frissítésre és/vagy módosításra, és Önnek ezt rendszeresen ellenőriznie kell annak biztosítása érdekében, hogy a legújabb frissítések és/vagy módosítások birtokában legyen. Az ALD fenntartja a jogot arra, hogy a Tartalmat bármikor frissítheti és/vagy módosíthatja. Az Oldal további elérése és használata révén a frissítések és/vagy módosítások elfogadottnak tekintettek.

3.2 Ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön számára pontos Tartalmat biztosítsunk, azonban sem az ALD, sem annak beszállítói vagy alkalmazottai, sem Partnerei, sem azok beszállítói vagy alkalmazottai nem vállalnak garanciát - sem kifejezetten sem hallgatólagosan -, sem jogi felelősséget (a törvény által megengedett mértékben) vagy felelősséget az Oldal alkalmasságát, megbízhatóságát, időszerűségét, pontosságát és teljességét illetően.

3.3 A Tartalomhoz való hozzáférés és a Tartalom használata korlátozott lehet bizonyos személyek számára vagy bizonyos országokban. E tekintetben Önnek biztosítania kell jogosultságát a Tartalom hozzáférésére és használatára.

3.4 Nem vállalunk felelősséget az egyéb oldalakra mutató hipertext linkekért, különösen az ilyen oldalakon elérhető tartalmakért. Nem vállalunk felelősséget az erre az Oldalra mutató hipertext linkekért, és kifejezett előzetes engedély nélkül tilos, hogy bárki létrehozzon ilyen linket. Tartózkodnia kell az Oldalra mutató mély linkek létrehozásától is, történjen az bármilyen célból, kivéve, ha ezt kifejezetten, írásos formában jóvá nem hagytuk.


3.5 Fenntartjuk a jogot arra, hogy az általunk választott reklámhirdetések szerepeljenek az Oldalon.

4. FELELŐSSÉG
4.1 Az ALD nem garantálja az Oldal megszakítás nélküli vagy hibátlan működését, különös tekintettel a karbantartás, a frissítések vagy a technikai fejlesztések miatt rövid időre megszakított működésre. Az ALD visszautasít minden felelősséget az Oldalon fellépő bármilyen üzemzavarral, elérési hibával vagy nem megfelelő használhatósággal kapcsolatban, elsősorban a helytelen eszközhasználatból eredő, az Internetszolgáltatónál fellépő zavarok, az internetes hálózat telítettségéből adódó vagy egyéb, tőlünk független okokból kifolyólag.

4.2 Sem az ALD, sem annak partnerei nem felelősek semmilyen használati jellegű veszteségért, nyereség- vagy adatvesztésért, vagy bármilyen közvetett, speciális vagy következményes károkért korlátozás nélkül beleértve a fentieket az alábbi veszteségek vonatkozásában:
- az Oldal hasznosítását, a Tartalomra való hagyatkozást vagy bármely tartalmi veszteséget illetően, amely késedelmek, elmaradt teljesítések, el nem fogadott teljesítések vagy a szolgáltatás megszakítása révén keletkezik;
- esetleges hibákat illetően, vagy bármely, nem megfelelő használatból vagy nem megfelelő hozzáférésből vagy meghibásodásból eredő, az Oldal egészének vagy részének bármely időpontban történt felfüggesztéséből, visszavonásából eredő költséget, elmaradt hasznot vagy következményes veszteséget illetően; és - az Oldal szoftvertelepítési utasításait érintő, saját vagy az Ön által képviselt cégek vagy szervezetek mulasztására vonatkozóan.

4.3 A hatályos törvények alapján megengedett legnagyobb mértékben bocsátjuk az Oldalt és annak Tartalmát jelenlegi állapotában az Ön rendelkezésére, és a jog szerint visszautasítunk minden olyan egyéb feltételt, nyilatkozatot vagy garanciát, amely - akár hallgatólagosan - a Feltételek további részét képezhetné. Az Ön egyetlen jogorvoslati lehetősége jelen Feltételek értelmében az Oldal használatának felfüggesztése.

4.4 Az ALD ésszerű erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy az Oldal ne tartalmazzon pontatlanságokat, hibákat, vírusokat vagy hiányosságokat, azonban az ALD nem garantálja ezen állapot állandó fenntartását.

5. KÁRTÉRÍTÉS
Kártérítéssel tartozik az ALD és annak bármely Partnere felé minden olyan követelést illetően, mely harmadik féltől ered minden veszteséggel, költséggel, eljárással, igénnyel, kárral, kiadással (ideértve a jogi díjakat és költségeket), vagy kötelezettséggel kapcsolatban, melyet az ALD közvetlen vagy közvetett módon elszenvedett az Oldal eléréséből vagy használatából, vagy a Feltételek megsértéséből, illetve be nem tartásából adódóan.

6. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA
Az ALD fenntartja a jogot, hogy az online Feltételeket bármikor módosítsa. Ezek a módosítások egy (1) hónappal az Oldalon való feltüntetés után lépnek hatályba. Az Oldal használatával Ön elfogadja, hogy Önre az aktuális feltételek vonatkoznak a használat idején. Ezért jelen Feltételeket minden alkalommal ellenőrizze, amikor használja az Oldalt.

7. AZ OLDALHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ÉS AZ OLDAL HASZNÁLATÁNAK FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZAKÍTÁSA
7.1 Az ALD felfüggesztheti az Oldalhoz való hozzáférést (i) a javítási és karbantartási munkák idejére és (ii) annak érdekében, hogy frissítse és/vagy módosítsa a Tartalmat időről-időre, valamint (iii) abban az esetben, ha úgy véli, hogy Ön vagy bárki, akivel megosztotta jelszavát, megsértette a jelen Feltételeket.
7.2 Az ALD felfüggesztheti az Oldalhoz való hozzáférést, ha az ALD bármilyen okból megszünteti az Oldal működtetését.
7.3 Az ALD-nek minden ésszerű erőfeszítést meg kell tennie annak érdekében, hogy Önt a lehető leghamarabb értesítse, és tájékoztassa a felfüggesztés okáról. Ilyen esetben Önnek továbbra is joga van kapcsolatba lépni az oldal kezelőjével.

Semmilyen esetben nem jogosult kártérítésre vagy pénzügyi jellegű ellentételezésre.

8. SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT
8.1 Az Oldal összhangban van a magyar joggal.
8.2 Annak érdekében, hogy megfeleljünk az Ön igényeinek, az Oldal böngészésének ideje alatt személyes adatokat gyűjtünk („Személyes Adatok”), számítógéppel feldolgozható módon (egyes információk kötelezőek).
Az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön kifejezetten hozzájárul az Oldalon megadott személyes adatai alábbiak szerint meghatározott célból történő rögzítéséhez, kezeléséhez, feldolgozásához, illetve továbbításához.
8.3 Bár ez az információ kizárólag az ALD céljait szolgálja, az adatvédelmi szabályzat Ön általi elfogadása esetén az ALD jogosult az Ön személyes adatai kezelésére kereskedelmi kapcsolatok létesítése, kutatások és statisztikai felmérések, kockázatkezelés és a kiválasztás, értékesítési kutatás és értékesítési akciók céljából, tiszteletben tartva a jogi és szabályozási kötelezettségeket, különös tekintettel a pénzmosás és terrorizmus elleni pénzügyi célokra.

8.4 Az adatvédelmi szabályzat Ön általi elfogadása esetén az ALD jogosultaz Ön személyes adatai továbbítására olyan országok részére is, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak. Ebben a tekintetben minden ésszerű erőfeszítést megteszünk, hogy biztosítsuk a személyes adatok védelmét és biztonságát, amelyek azonban kiadásra kerülhetnek hivatalos, közigazgatási vagy jogi szervezetek felé.

8.5 Szintén elhelyezhetjük az Ön számítógépén a sütiket (cookie), hogy megkönnyítsük a böngészést és statisztikát készíthessünk. A süti információt tárol az Ön böngészéséről ezen a honlapon (meglátogatott oldalak, dátum, idő, stb), amihez hozzáférhetünk az Oldalunkon való következő látogatása során. Harmadik fél sütijeinek elhelyezését nem engedélyezzük az Ön gépén.
A sütik tárolásának elkerülése érdekében módosíthatja böngészője jelenlegi beállításait:
Internet Explorer 5:
A menüsorban kattintson az „Eszközök” (Tools), majd az „Internet-beállítások” (Internet options) menüpontra. Válassza ki a „Biztonság” (Security) fület, majd kattintson a „Szintek személyre szabása” (Personalize the levels) gombra. A legördülő menüben keresse meg a „Sütik tárolásának engedélyezése az Ön gépén” (Authorize cookies stored in your computer) részt. Ezután az alábbi lehetőségek közül választhat: Bekapcsolás/Lekérés/Kikapcsolás (Activate/Request/Deactivate).
Netscape Communicator:
A „Szerkesztés” (Edit) menüben válassza ki az „Preferenciák” (Preferences) menüpontot. Kattintson a “Speciális” (Advanced) kategóriára.
Ezután az alábbi lehetőségek közül választhat: Minden süti elfogadása/Azon sütik elfogadása melyek az eredeti szerverre érkeznek vissza/Sütik kikapcsolása (Accept all cookies/Accept only cookies which are returned to the original server/Deactivate cookies). Ezen felül be is pipálhatja az alábbi opciót: „Figyelmeztetés süti elfogadása előtt” (Warn before cookie is accepted).
Internet Explorer 6 or 7.
A menüben kattintson az „Eszközök” menüre majd az „Internet-beállítások” menüpontra. Az „Adatvédelem” (Privacy) fülön átállíthatja az adatvédelmet a „sütik blokkolásáról” (block all cookies) a „minden süti elfogadására“ (accept all cookies).
Firefox 3
A menüben kattintson az „Eszközök” menüre majd az „Internet-beállítások” menüpontra. Az „Adatvédelem” fülön szerepel egy rész, ahol elfogadhatja a sütiket.

8.6 Az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön kijelenti, hogy az adatvédelmi szabályzat elfogadása esetén a megadott hozzájárulása önkéntes és megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá tudomással bír arról, hogy hozzájárulása a [**] levelezési címre, vagy a [***] elektronikus levelezési (e-mail) címre megtett nyilatkozattal bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható.
Az adatvédelmi szabályzat elfogadásával Ön tudomásul veszi, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogaira, azok érvényesítésére és a jogorvoslati lehetőségekre (ideértve különösen személyes adatai kezeléséről történő tájékoztatásra, személyes adatainak helyesbítésére, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével – történő törlésére vagy zárolására, személyes adat kezelése elleni tiltakozásra, a bírósági jogérvényesítésre) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14-22. §§-ai, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42.§, 2:43.§ 2:51-54.§§-ai és Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. 219. §-a irányadó.

9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
9.1 Irányadó jog és joghatóság - Jelen Feltételek a Magyarországon hatályos és érvényes jogszabályokkal összhangban szabályozottak és értelmezendők, és Ön ezennel elismeri az ALD mindenkori székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékessége.
9.2 Elválaszthatóság - Jelen Feltételek elválaszthatóak, ha bármely rendelkezés jogellenesnek vagy érvényesíthetetlennek minősül bármely illetékes bíróság által; az ilyen rendelkezést semmisnek kell tekinteni anélkül, hogy a jelen Feltételek többi részére hatással lenne.

9.3 Átruházás - Ön vállalja, hogy nem ruházza át, adja el, lízingeli, vagy bármilyen más módon ruházza át jogait vagy kötelezettségeit a jelen Feltételek értelmében. Amennyiben ezt a korlátozást bármilyen módon, akár eredményesen, akár eredménytelenül megsérti, annak következményeképpen az ALD haladéktalanul beszünteti a szolgáltatásokat. Az ALD ezeket a Feltételeket részben vagy egészben harmadik fél részére saját belátása szerint átruházhatja.
9.4 Teljes megállapodás - Jelen Feltételek teljes megállapodást képeznek a felek között annak tárgyát illetően, és hatálytalanít minden korábbi kommunikációt, megállapodást és megegyezést a felek között, legyen az szóbeli, kifejezett vagy hallgatólagos.
9.5 Joglemondások, Megállapodások Nyilatkozatok - Az Ön jogsértésével szembeni mulasztásunk nem teszi semmissé a jogunkat az adott vagy későbbi hasonló jogsértéssel szembeni fellépést illetően. Hacsak a Feltételek kifejezetten és előrevetítetten meg nem határozzák, az ALD vagy bármely Partnerének semmilyen nyilatkozata, hozzájárulása, lemondása vagy más cselekedete vagy mulasztása az ALD-re vagy bármely partnerére vonatkozóan jogilag nem kötelező.

ALD Kapcsolat
+ 36 1 802 0223